Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (przesyłka kurierska) już od 2 000,00 zł.
Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie internetowym Zmarzlik Home Design.

Sklep internetowy znajdujący się pod adresem http://zmarzlikhomedesign.pl, prowadzony jest przez firmę Zmarzlik Home Design Agnieszka Zmarzlik.

 Ochrona danych osobowych i polityka cookies.

1.   Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający -Zmarzlik Home Design z siedzibą w Kłodawie., przy ul. Wiosennej 10, operator internetowej platformy handlowej, dostępnej pod adresem www.zmarzlikhomedesign.pl

2.   Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.

3.      Skąd mamy Twoje dane? Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas składania przez Ciebie zamówienia w naszym sklepie Zmarzlik Home Design. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zrealizowania umowy zawartej z Tobą, w tym - wysyłki towaru oraz wystawienia dowodu zakupu.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Zmarzlik Home Design, którym jest:

• monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością na Zmarzlik Home Design;

• dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami,

• prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych 

• kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami
marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją
zgodą - przez e-mail oraz telefon;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu:

  1. żądania ich usunięcia,
  2. żądania sprostowania,
  3. ograniczenia przetwarzania,
  4. sprzeciwu wobec przetwarzania,
  5. żądania ich przeniesienia,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego (którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Odbiorcą Państwa danych osobowych są nasi pracownicy, współpracownicy oraz Partnerzy Handlowi, którzy współpracują z nami przy realizacji zamówień.

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: homedesign.zmarzlik.com/polityka-prywatności

Sklep stosuje pliki cookies w celach promocyjnych. Niemożliwym jest, by do urządzenia użytkownika przedostały się jakiekolwiek wirusy, czy złośliwe oprogramowania. Korzystanie z witryny, bez dokonania zmian w zakresie plików cookies wiąże się z zamieszczeniem ich w urządzeniu końcowym. Możliwe jest jednak, dokonanie zmiany ustawień dotyczących cookies w każdym czasie. Pliki cookies zawierają niezbędne informacje, takie jak: internetowy adres sklepu, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania sklepu, np. rejestracja, logowanie, przeprowadzenie transakcji zakupu wybranego towaru.

 Dokonywanie  zakupu.

Sklep internetowy skierowany jest zarówno do podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych.

Zamówienia można składać za pośrednictwem strony http://zmarzlikhomedesign.pl , poprzez koszyk zakupów 24 godziny na dobę. Złożenie zamówienia oznacza, że klient zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.

Po złożeniu zamówienia w sklepie internetowym, klient otrzymuje informację potwierdzającą przyjęcie zamówienia  drogą mailową.

Przesyłki (produkty nie na zamówienie) są wysyłane zazwyczaj następnego dnia roboczego  od otrzymania wszystkich informacji niezbędnych do wysyłki albo od wpłaty kwoty na konto bankowe w terminie nie dłuższym niż 48 godzin.. Zmarzlik Home Design zastrzega sobie prawo do zmiany ilości związanych ze stanem magazynowym.
W szczególnych przypadkach firma Zmarzlik Home Design  pozostawia sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji - PRZEDE WSZYSTKIM PRODUKTÓW NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE  lub odstąpienia od umowy kupna - sprzedaży.

UWAGA! Po otrzymaniu przez zamówienie statusu ,,w realizacji''  (KIEDY TO ZAMÓWIENIE ZOSTANIE JUŻ OPŁACONE) nie możliwości jego anulowania! Prosimy o przemyślane zakupy!

Do zamówionego towaru standardowo wystawiamy  fakturę VAT, bądź paragon. Dokument zakupu zawiera datę zakupu, ilość i cenę jednostkową za zakupiony towar, koszty dostawy oraz wartość całkowitą. Stanowi on podstawę do ewentualnych roszczeń z tytułu reklamacji lub do zwrotu towaru. Zgodnie z polskimi przepisami klient ma prawo zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

UWAGA!

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość czy poza lokalem przedsiębiorstwa w ramach 14-dniowego zwrotu przysługuje tylko i wyłącznie konsumentowi, gdy dokonał czynności prawnej z przedsiębiorcą.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r., poz. 827) „konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów”.

Dla jasności „za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową” (art. 221 kodeksu cywilnego).

Jeśli zaś umowę kupna sprzedaży na odległość, zawiera ze sprzedającym przedsiębiorca (faktura VAT) to niestety przedmiotowe prawo do odstąpienia na wyżej wymienionej podstawie nie przysługuje.

Przedsiębiorco, jeśli planujesz wziąć fakturę w późniejszym terminie, koniecznie podaj w komentarzu nr NIP do paragonu. W innym przypadku nie będziesz miał możliwości uzyskania faktury do paragonu!

Wszystkie ceny widniejące na stronie http://zmarzlikhomedesign.pl podawane są w PLN (zł) i  zawierają podatek VAT. Ceny podane przy każdym towarze są wiążące w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Zmarzlik Home Design  zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów związanych z promocjami lub modyfikowaniem oferty.
Do ceny zamówionych towarów doliczane są koszty przesyłki wg cennika podanego na stronie internetowej. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez klienta podczas dokonywania zamówienia.

Firma Zmarzlik Home Design  zapewnia, że każdy towar, opuszczający magazyn, jest pełnowartościowy. Dokładamy też wszelkich starań, aby w takim samym stanie dotarł do klienta. Prosimy o sprawdzenie w obecności kuriera przesyłki, opakowania i zawartości. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono brak, prosimy spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół szkody, podpisany przez kuriera lub oraz Państwa, jest  sposobem na dochodzenie ewentualnego odszkodowania od firmy kurierskiej lub z tytułu zniszczenia lub zagubienia towaru. Bez protokołu szkody nie ma podstaw do uznania reklamacji dotyczącej braków lub uszkodzenia fizycznego podczas transportu przez firmę kurierską.

Reklamacje i zwroty towaru.

Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Firma Zmarzlik Home Design nie przyjmuje zwrotów towarów, które są określone jako,,towary na produkowane na indywidualne zamówienie'' - w tym przypadku są to dywany. 

Art. 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(…)

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem homedesign.zmarzlik.com/zwroty lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzecz.

Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności.

Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a.    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b.   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d.   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e.    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f.    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g.   o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

h.   o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.


Towar wadliwy lub uszkodzony  podlegający reklamacji należy odesłać na adres sklepu:

Zmarzlik Home Design Agnieszka Zmarzlik

ul. Wiosenna 10
66-415 Kłodawa

tel: 509081301

dopisek ,,ZWROT''

Zmarzlik Home Design  nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.  Do reklamowanego towaru należy dołączyć kopię dowodu zakupu oraz opisać rodzaj uszkodzeń i ewentualne roszczenia. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie przekazana w ciągu 14 dni. W zależności od rodzaju uszkodzeń towar zostanie naprawiony, wymieniony lub klientowi zostanie zwrócona gotówka.
W przypadku zwrotu wadliwego towaru, musi on zostać odesłany na koszt zwracającego w ciągu 10 dni od zakupu. Towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być odesłany w oryginalnym opakowaniu.
Do towaru należy dołączyć dowód zakupu.


Rękojmia

1.      Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2.      Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

3.      W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

4.      Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a.       złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b.      złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

5.      Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6.      Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7.      Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

a.       żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

b.      żądać usunięcia wady.

8.      Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

9.      Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10.  W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

11.  Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

12.  Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.

13.  Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

14.  Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

a.       oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

b.      oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

c.       żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

d.      żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

15.  Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

16.  Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

17.  W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

18.  W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

19.  W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

20.  Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

21.  Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

22.  Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

23.  Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.


Postanowienia końcowe

1.      Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2.      O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3.      Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (homedesign.zmarzlik.com/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

4.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów, np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.Rejestracja w naszym sklepie oznacza automatyczną zgodą na przesyłanie ofert promocyjnych prowadzonych przez Zmarzlik Home Design Agnieszka Zmarzlik.

 

Używanie i kopiowanie wszelkich materiałów umieszczonych na stronie  http://zmarzlikhomedesign.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl